Tillförlitlig Kalibrering Sedan 1992

Kalibrering av mätinstrument för ventilation, temperatur, luftfuktighet mm.

Jormita Oy har 30 års erfarenhet i kalibrering av mätinstrument. Vi kalibrerar många typer av mätinstrument av diverse märken. 

Jormita Oy nr. K058 är ackrediterat av FINAS och erbjuder ackrediterad kalibrering av mätinstrument för lufthastighet, differensryck, temperatur och relativ luftfuktighet samt tryck och vacuum. Vi är det enda ackrediterade laboratoriet för lufthastighet i Finland. 

I vår snabba och flexibla kalibreringsservice ingår:

  • Funktionstest av instrumentet
  • Vid behov service och justering
  • Kalibreringsbevis med mätresultat och mätosäkerhet samt dokumenterad spårbarhet av använda mätreferenser till nationella och internationella mätnormaler
  • Arkivering av kalibreringsuppgifterna i vår databas
  • Märkning av instrumentet med kalibreringsetikett

Vi är FINAS ackrediterade för

  • Lufthastighet
  • Differenstryck
  • Temperatur
  • Relativ luftfuktighet
  • Tryck och vacuum

Aktuellt

Vi har julstängt 12.12.2022 – 26.12.2022

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi är nu även ackrediterade för tryck kalibrering i området -0,95 till 20 bar samt för differentialtryck upp till 10 kPa.

Varför är det viktigt att kalibrera mätinstrument?

Förändrade mätomständigheterna samt instrumentets åldring kan inverka mätresultaten. Mätresultaten kan förändras oberoende av mätinstrumentets användningsfrekvens. Endast med regelbunden kalibrering kan man säkerställa mätresultaten. Ofta rekommenderas kalibrering en gång per år.

Vad innebär ackrediterad kalibrering /ackrediterat kalibreringsbevis?

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. För kalibreringslaboratorier gäller standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Ackrediteringsorganet i Finland är FINAS, som medlem av EA (European Accreditation) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), som kontrollerar kompetens, rutiner och metoder så att all kvalitetskrav uppfylls enligt standard. Därefter kontrollerar FINAS regelbundet att företaget fortsätter att leva upp till kraven för ackreditering.  

Bara ett ackrediterat kalibreringslaboratorium kan skriva ett kalibreringsbevis som gäller i alla länder som ingår i ILAC överenskommelsen.

Ackreditering berättar för kunderna att verksamheten är kompetent, trovärdig och pålitlig.

Vad innebär spårbar kalibrering/kalibreringsbevis?

Spårbar kalibrering innebär att du som kund kan spåra de mätningar som har gjorts tillbaka till den definition av mätstorheten som använts. Normalen, som uppmäts i vårt eget laboratorium ska vara spårbar till en internationell eller nationell normal, som i sin tur är spårbar till en internationell normal.

Dessa normaler, med angivna osäkerheter, bildar en obruten kedja som du kan följa. Därtill är mätosäkerheten beräknad enligt EA4/02 M: 2021.

I Finland är det oftast VTT MIKES som hanterar riksnormalerna. Vår spårbarhet kommer från olika Ackrediterade kalibreringslaboratorium i Finland och Europa. 

I vår spårbara kalibrering jobbar vi enligt samma principer vad gäller metoder, referenser samt beräkning av mätosäkerheten som för våra ackrediterade kalibrering, men storheten eller dess delområde är inte ackrediterat av Finas.

Noggrann

Vi jobbar med högklassiga mätinstrument och referensmätare

Tillförlitlig

Vi kan vår sak samt följer internationella normer och standarder

Mångsidig

Vi kalibrerar instrument av många olika typer och märken

Snabb

Vid behov, kalibrerar vi under samma arbetsdag