Kalibreringstjänster

LUFTHASTIGHET

Ackrediterad kalibrering av lufthastighetsmätare 

 • Anemometrar
 • Varmtrådsanemometrar
 • Propellerhjul-/Skovelhjulanemometrar
 • Pitot-rör
 • Universalinstrument 

Jormita Oy är ensam om att Finland erbjuda ackrediterad kalibrering av lufthastighetsmätare. Vår vindtunnel har en öppningsdiameter på 220 mm och är en av få vindtunnlar som uppfyller de internationella kraven. Vårt ackrediterade mätområde är mellan 0,1 m/s – 25,0 m/s.

 

DIFFERENSTRYCK

Ackrediterad kalibrering av differenstryckmätare 

 • Mikromanometrar
 • Differenstryckgivare
 • Differenstryckloggers
 • Universalinstrument

Vi använder oss av Schiltknecht precisionsprojektionsmanometer som referensinstrument.  Pga instrumentets linjäritet och långtidsstabilitet fungerar det utmärkt för kalibrering av mikromanometrar och tryckgivare för låga tryck. Vårt ackrediterade mätområde är mellan 10…10000 Pa och -10000…-10 Pa.

TEMPERATUR
Ackrediterad kalibrering av temperatur givare

 • Tråd- och stavgivare
 • Termoelementsgivare
 • Yttemperaturgivare
 • Lufttemperaturgivare

Ackrediterad kalibrering av termometrar och -loggers med

 • Platina resistansgivare
 • Termoelement
 • Temperaturgivare med sändare

Ackrediterad kalibrering av glastermometrar

Vi kalibrerar enligt behov i vätskebad mellan -20,000 – 150,000 °C, i oljebad mellan 70,000 – 230,000 °C och i torrblock mellan -20,00 – 500,00 °C mot våra referensinstrument. För luft- och yttemperaturgivare gör vi enpunktskalibrering i rumstemperatur. Ifall luft- och yttemperaturgivaren är nedsänkbar i vätska, kan vi vid behov även göra en flerpunktskalibrering.

Spårbar ej ackrediterad kalibrering av IR-mätare

I vår justerbara IR-kalibrator kalibrerar vi även IR-mätare mellan -20,0 – +85,0 °C med vår Beamex MC2-MF som referens.

LUFTFUKTIGHET

Ackrediterad kalibrering av mätare för relativ luftfuktighet

 • Luftfuktmätare
 • Hygrometrar
 • Fukt- och temperaturmätare
 • Luftfukt-loggers

Vi kalibrerar luftfuktmätare och -givare i klimatskåp och vid behov även i LiCl-saltlösning, där vi jämför mätresultatet med vår referensmätare. Vårt ackrediterade mätområde är mellan 10 – 80 %RH. Fuktmätare och –loggers kalibreras enbart i klimatskåpet mellan 25 – 80 %RH. Mätpunkten för LiCl-lösningen är 11 %RH. Kalibreringen görs i rumstemperatur.

TRYCK OCH VAKUUM

Ackrediterad kalibrering av

 • tryck- och vakuum mätare
 • tryck- och vakuum sändare
 • samt tryck- och vakuumkalibratorer

Vi använder os av både manuell och elektrisk pump för kalibrering av tryck och vakuum. Kalibreringen utförs genom att jämföra instrumentets utslag med vår Beamex MC2-MF kalibrator. Kalibreringen görs enligt överenskommelse i området -100 – 2000 kPa (-1 – 20 bar). I området -1 till 2 bar använder vi den mer exakta Beamex EXTC2 externa tryckmodul.

LUFTFLÖDE

Spårbar kalibrering av luftflödesmätare 

 • Luftflödesmätare
 • Luftflödesgivare
 • Luftflödesstos
 • Läckagemätare

Vi har en mycket stabil luftflödesanläggning med mätområdet mellan 3,0 l/s och 200,0 l/s. Standard kalibrering görs på uppströmssidan men kan vid behov även göras på nedströmssidan.

SKIKTTJOCKLEK

Spårbar kalibrering av skikttjockleksmätare 

Vi justerar och kalibrerar olika tillverkares skikttjockleksmätare. Kalibreringen görs mot UKAS/NIST certifierade kalibreringsfolier mellan 23 µm – 5000 µm enligt skikttjockleksmätarens mätområde. 

KONDUKTIVITET

Spårbar kalibrering av konduktivitetsmätare

Konduktivitetsmätare kalibreras genom mätning i 0-lösning samt i NIST-spårbara standardlösningar (84 µS, 147 µS, 1413 µS och 12880 µS +25°C) i rumstemperatur.

CO2 OCH CO

Spårbar kalibrering av koldioxid- och kolmonoxidmätare

Kalibreringen av CO2-mätare görs i gaskammare genom att jämföra koldioxidmätarens utslag med enligt ISO 6141 standarden analyserade CO2-gaserna 500, 1000 och 3000 ppm i rumstemperatur. För kalibrering av CO-mätare använder vi gaserna 0 (kvävgas) samt 250 ppm CO.

LJUDNIVÅ

Spårbar kalibrering av ljudnivåmätare

Vi kalibrerar ljudnivåmätare genom att jämföra mätarens utslag vid ljudnivåerna 94 och 114 dB med vår ljudnivåkalibrator, med ackrediterat kalibreringsbevis. 

MULTIMETRAR OCH KALIBRATORER

Spårbar kalibrering av

 • Multimetrar
 • Temperatur kalibratorer
 • mA Loop kalibratorer

I vår kalibrerings station kan vi kalibrera följande enheter: Direkt- och växelspänning, direkt- och växelström, resistans, frekvens och kapasitans.

ÖVRIG SERVICE

Service av mätinstrument samt fältkalibrering 

Vi funktionstestar och servar olika typer av mätinstrument. Vid behov och enligt överenskommelse justerar vi instrumentet, ifall möjligt. Vi är specialiserade på instrument för luftkonditionering, temperatur samt mätinstrument för skikttjockleksmätning och deras mätmetoder i praktiken. 

Ifall servicen kräver tredje part, t.ex tillverkaren för mätinstrumentet, får du hela leveranskedjan via oss  

 • Vi kollar upp alternativen
 • Gör offertförfrågan
 • Leverar er mätinstrumentet med kalibreringsbevis 

Vi hjälper gärna även vid val av mätmetod enligt behov och analys av felkällor. Vid behov utför vi även fältkalibrering enligt överenskommelse.

Noggrann

Vi jobbar med högklassiga mätinstrument och referensmätare

Tillförlitlig

Vi kan vår sak samt följer internationella normer och standarder

Mångsidig

Vi kalibrerar instrument av många olika typer och märken

Snabb

Vid behov, kalibrerar vi under samma arbetsdag