Jormita Oy

 

Jormita Oy grundades 1992. Vi har specialiserat oss på kalibrering av mätinstrument för ventilation, temperatur, relativ luftfuktighet samt tryck. Men vi kalibrerar även andra mätinstrument som t.ex. skikt-tjockleksmätare, CO2, konduktivitets och ljudnivåmätare. Vårt kalibreringslaboratorium ligger i St. Karins alldeles vid gränsen till Åbo. 

Vi uppehåller spårbarheten av våra referensinstrument enligt SFS-EN ISO/IEC 17025 standard och mätosäkerheten är beräknad enligt EA-4/02 M: 2021. Våra kalibreringsmetoder lämpar sig för de flesta märken av mätinstrument inom området. Vi kalibrerar instrumenten genom att jämföra med våra referensinstrument, som in sin tur är spårbart kalibrerade mot nationella eller internationella mätnormaler.

Jormita Oy, nr K058 är FINAS ackrediterat för kalibrering av mätinstrument för 

 • Lufthastighet
 • Differenstryck
 • Temperatur
 • Relativ luftfuktighet
 • Tryck och vacuum 

Jormita har en vindtunnel, som bara få kalibreringslaboratorium har tillgång till, som uppfyller de internationella kraven. Vi har högklassiga instrument för kalibrering av differenstryck, temperatur och relativ luftfuktighet mm. Vi gör även spårbar kalibrering av luftflödesmätare, ljudnivåmätare, CO, CO2-mätare, konduktivitetsmätare samt skikttjockleksmätare. Vårt kalibreringsbevis är spårbart till nationella eller internationella mätnormaler.

Vi tar regelbundet del i olika jämförelsemätningar mellan laboratorier i Europa som arrangeras av MIKES, vår nationella mätcentral eller motsvarande i Europa. Våra metoder, referenser och resultat är godkända och jämförbara med andra lab runt om i världen och våra kalibreringar håller hög kvalitet med en fastställd mätosäkerhet.

Vår historia börjar i Wallac Oy:s värmetekniska avdelning som senare blev Alnor Oy. Alnor var en ledande tillverkare av mätinstrument för ventilation och temperatur i Europa där grundarna av Jormita Oy jobbade inom service och produktutveckling. När Alnor Oy såldes till USA, beslöt två personer att grunda Jormita Oy för service och kalibrering av mätinstrument inom området.

Idag är det Olli Ruonti, den ena av grundarna som ansvarar för Jormita Oy:s verksamhet. 

Lotta Ekebom, DI i process teknik, är sedan 2017 Jormita Oy’s kvalitetschef. Sedan 2012 har hon dock vid sidan om annan verksamhet ansvarat för utvecklingen av Jormita Oy:s kvalitetssystem samt ackrediteringsprocess.

 

I vår snabba och flexibla service ingår

 • Funktionstest av instrumentet
 • Vid behov service och justering
 • Kalibreringsbevis med mätresultat och mätosäkerhet samt dokumenterad spårbarhet av använda mätreferenser till nationella och internationalla mätnormaler
 • Arkivering av mätresultaten i var databas
 • Märkning av instrumentet med kalibreringsetikett

  Noggrann

  Vi jobbar med högklassiga mätinstrument och referensmätare

  Tillförlitlig

  Vi kan vår sak samt följer internationella normer och standarder

  Mångsidig

  Vi kalibrerar instrument av många olika typer och märken

  Snabb

  Vid behov, kalibrerar vi under samma arbetsdag