Jormita Oy

 

Jormita Oy on Kaarinassa sijaitseva vuonna 1992 perustettu ilmanvaihto-, lämpö- ja kosteusmittarien kalibrointeihin erikoistunut yritys. Ylläpidämme käyttämiämme mittalaitteiden jäljitettävyyttä standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaan ja mittausepävarmuudet on laskettu EA4/02 M: 2021 mukaan. Jormita Oy:n valmiit kalibrointijärjestelmät sopivat lähes kaikkien valmistajien mittalaitteiden kalibrointiin. Kalibrointi perustuu referensseihin, jotka ovat jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin.

Laboratoriomme K058 on FINAS akkreditoitu

 • Ilman virtausnopeudelle
 • Paine-erolle
 • Paineelle ja vakuumille
 • Lämpötilalle
 • Ilman kosteudelle 

Jormita Oy:llä on käytössään mm. vain harvoissa kalibrointilaboratorioissa oleva kansainväliset vaatimukset täyttävä kalibrointituulitunneli. Käytössämme on myös korkeatasoiset paineen, lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden mittalaitteiden kalibrointiin tarvittavat laitteistot. Lisäksi kalibroimme jäljitettävästi tilavuusvirtaustorvia, äänitasomittareita, CO, CO2 mittareita, johtokykymittareita sekä pinnoitteenpaksuuden mittalaitteita. Järjestelmän luotettavuutta ylläpidetään referenssien säännöllisellä kalibroinnilla. Laatimamme kalibrointitodistus on jäljitettävissä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin.

Jormita Oy osallistuu säännöllisesti laboratorioiden välisiin vertailumittauksiin, joita järjestävät kansalliset mittanormaalilaboratoriot eri maista. Vertailumittaukset ovat erinomainen tapa osoittaa pätevyys suhteessa muihin laboratorioihin ja ovat osa jatkuvan kehittämisen toimintaa, jolla varmistamme osaamisemme kehittymisen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Historiamme alkaa Wallac Oy:n lämpötekniseltä osastolta, joka myöhemmin eriytettiin Alnor Oy:ksi. Alnor Oy oli johtavia ilmanvaihdon ja lämpötilan mittauslaitteiden valmistajia Euroopassa ja Jormitan perustajajäsenet toimivat yhtiöissä huoltoteknikkona ja tuotekehitys-, ja projektitehtävissä. Kun Alnor Oy myytiin USA:an, päätimme perustaa Jormita Oy:n jatkamaan mittalaitteiden huolto-, ja kalibrointipalvelua Suomessa.

Toiminnasta vastaa nykyään toinen Jormita Oy:n perustajajäsenistä, Olli Ruonti.  

Jormita Oy:n toisena kalibrointien suorittajana ja laatupäällikkönä toimii Lotta Ekebom. Hän on jo aikaisemmin oman toimen ohella vastannut Jormitan laatujärjestelmästä ja akkreditointiprosessista vuodesta 2012. Lotta on koulutukseltaan prosessitekniikan DI. Hän vastaa myös yhtiön toiminnan kehittämisestä.

 

Nopeaan ja joustavaan palveluumme kuuluu

 • Mittarin toiminnan tarkastus
 • Tarvittaessa huolto ja säätö
 • Kalibrointitodistus näyttämän oikeellisuudesta epävarmuuksineen ja jäljitettävyys kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin
 • Kalibrointitietojen säilytys tietokannassamme
 • Mittariin kiinnitetty kalibrointitarra

  Tarkka

  Käytämme korkealuokkaisia vertailulaitteita ja -mittareita 

  Luotettava

  Osaamme asiamme ja toimimme standardien mukaan

  Monipuolinen

  Kalibroimme monen tyyppisiä ja merkkisiä mittalaitteita

  Nopea

  Suoritamme kalibroinnin tarvittaessa jopa samana työpäivänä!